názov akcie dátum činnosť účasť organizátor
Piecky
19.01.2020 turistika 5 Jarka Nováková
Suchá Belá
11.01.2020 turistika 7 Miro Kušnyer
61.ročník: Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja - Otvorenie na Čingove (dolné parkovisko)
04.01.2020 VHT 6 Miro Kušnyer