názov akcie dátum činnosť účasť organizátor
ČLENSKÉ ZNÁMKY KST 2024
21.02.2024 oznam 1 Miro Kušnyer
65. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - otvorenie
06.01.2024 VHT 1 Miro Kušnyer