Miro Kušnyer
Geravy
bežky

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
23.2.2019
sobota
24.2.2019
2 dni
0 km Slovenský raj 7:50 hod SPIŠSKÁ NOVÁ VES /autobusová stanica; 8:00 h Biele Vody 9:10 h/

Trasa
23.2.2019: Spišská Nová Ves /BUS/ - Biele Vody (810 m, zastávka) – Zejmarská roklina (810 m, ústie) – Vodopády kpt. Jána Nálepku – Geravy (1032, horský hotel; 1,4 km) – Predný Hýľ (1045 m, smerovník; 3,6 km)

Informácie o akcii
60.ročník ZPTSR: akcia RR KST Spišská Nová Ves a sekcie VHT
Doprava tam: Zo Spišskej Novej Vsi na Biele Vody ide jediný spoj o 8:00 h. Nakoľko snehové podmienky na Grajnári sú slabé, trasa vedie rovno cez Zejmarskú roklinu a ďalej dáva možnosť bežeckých trás na Geravách. Na druhý deň, bežky po Glackej ceste cez Glac na Malú Poľanu a keďže Rumanova je neprechodná /štrkový posyp/ trasa vedie popod Vrchhoru na Podlesok a ďalej až Hrabušíc resp. Vydrník. POZNÁMKA: Nakoľko akcia je dvojdňová s ubytovaním na horskom hotely GERAVY, kde máme rezervované ubytovanie, je potrebné sa na akciu prihlásiť termín: 15.2.2019 , akcia je určená bežkárom.

60.ročník ZPTSR, podmienky pre získanie oblastného odznaku: Pre získanie odznaku je potrebné z celkového počtu 7 tiesňav Slovenského raja (Suchá Belá, Kláštorská roklina, Piecky, Veľký sokol, Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Prielom Hornádu) absolvovať v období od 5.1.2019 do 28.2.2019 - 5 roklín. Na otvorení boli k dispozícii záznamníky, do ktorých sa budú zapisovať absolvované trasy. Vyplnený záznamník so sumou 2,00 € sa následne pošle na adresu: Vojtech Jeremiáš, Lipová 14/7, 052 01 Spišská Nová Ves. Ide o odznak, ktorý je špecifický tým, že je venovaný jubilejnému 60.ročníku, preto je v obmedzenom počte. Akcia je o to významnejšia, že je druhou najstaršou zimnou turistickou akciou na Slovensku.


Vyhodnotenie akcie


Zúčastnili sa
Janík Bi...
Evka Do...
Pali Hr...
Viktor Ka...
Miro Ku...
Katka Ku...
Laco No...
Jarka No...
Ľubica Po...
Gejza Sa...
Evka Sa...