Miro Kušnyer
16.ročník jesenných výstupov na vrcholy hôr - Havrania hlava (1020 m)
turistika

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
9.11.2019
sobota
9.11.2019
1 deň
20 km Volovské vrchy - Hnilecké vrchy 7:05 Spišská Nová Ves /železničná stanica/ osobný vlak do Krompách o 7:12 h

Trasa

Príchod: Spišská Nová Ves (os. vlak) 7:12 h - Krompachy /BUS; 7:53 h – 8:25 h/ 8:25 h - Slovinky 8:39 h.

Trasa: Slovinky (Kostol) (440 m) (žltá značka) - Svinská jama (835 m) (zelená značka) – Havrania hlava (1020 m) stretnutie na vrchole o 11:30 h (zelená značka) - Slovinský kríž – Seľanska skala – poľovnícka chata Marta – Helcmanovce.

Na poľovníckej chate Marta občerstvenie. Ukončenie akcie v Helcmanovciach "U Orla" 

Odchod: Helcmanovce /os. vlak/ 17:15 h - Margecany /os .vlak; 17:53 h – 18:06 h/ 8:06 h - Sp. N. Ves 18:47 h
Informácie o akcii

Akciu organizuje RR KST Spišská Nová Ves. Pozvánku na 16. ročník tohto podujatia dostalo všetkých 13 oddielov KST v rámci regiónu Spišská Nová Ves. Nakoľko na akciu prídu aj turisti z Hnileckej doliny /smer Margecany/, stretnutie účastníkov sa plánuje o 11:30 h na vrchole - Havrania hlava (1020 m n.m.)

Akcia sa uskutoční za každého počasia!Vyhodnotenie akcie

Akciu 16.ročník jesenných výstupov na vrcholy hôr - Havrania hlava (1020 m) organizuje RR KST Spišská Nová Ves pre turistov z regiónu Spišská Nová Ves. Pozvánky na podujatie dostalo všetkých 13 KST pôsobiacich v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Žiaľ akcia mala len minimálnu odozvu v našom KST, nakoľko sa podujatia zúčastnili len dvaja členovia. Celkovo prišlo cca 45 turistov, boli to turisti z KST Prielom Spišská Nová Ves, KST AC LB Spišská Nová Ves, KST MŠK Krompachy, KST Richnava, KST Prakovce.

Trasa viedla zo Sloviniek (440 m) cez Lacemberskú dolinu, ďalej po lesnej ceste (žltá značka) na Svinskú jamu (835 m). Odtiaľ lesnou cestou (zelená značka) až na zalesnený vrchol Havrania hlava (1020 m) stretnutie na vrchole o 11:30 h .   Zostup bol strmý, neskôr už pohodlný (zelená značka) po lesnej ceste na Slovinský kríž. Odtiaľ už po naznačenej trase na poľovníckú chata Marta (občerstvenie) a ďalej do obce Helcmanovce.

Počasie: Počas celej akcie slabo, ale husto pršalo a bolo zamračené, nevľúdne. Až od poľovníckej chaty dážď ustal... 
Zúčastnili sa
Miro Ku...
Ľubica Po...