Miro Kušnyer
ČLENSKÉ ZNÁMKY KST 2022
oznam (1.1.2022)

ČLENSKÉ ZNÁMKY KST NA ROK 2022

Upozorňujeme všetkých členov KST Prielom Spišská Nová Ves, že vzhľadom k situácií s KORONAVÍRUSOM na Slovensku je jedinou možnosťou, ako uhradiť poplatok za členské známky KST na rok 2022 formou platby na účet KST Prielom Spišská Nová Ves. Výška členského sa oproti roku 2021 navýšila...

15 € - dospelí

10 € - študenti, dôchodcovia do 70 rokov

5 € - žiaci do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP


IBAN: SK80 1111 0000 0066 0904 1002


do položky informácia pre príjemcu uveďte: PRIEZVISKO a MENO

V prípade, že budete platiť za viac osôb, tak uveďte PRIEZVISKO MENO1 PLATBA1 MENO2 PLATBA2

napr. KUSNYER Miro 7 Katka 7 LEMAK Ivana 11 Ivan 11,

aby sme vedeli za koho a v akej výške platíte členský príspevok na rok 2022.


Termín úhrady platieb do: 22.2.2022


UPOZORNENIE: Ak by niekto nestihol uhradiť platbu členských známok KST na rok 2022 do uvedeného termínu, ale mal by záujem byť aj naďalej členom KST Prielom Spišská Nová Ves, môže tak urobiť i neskôr /každý mesiac je možno poslať objednávku na ústredie, ale s tým, že bude to s mesačným meškaním.

Pripomíname, že platnosť členských známok KST za rok 2021 platí do 31.3.2022.


Známky na rok 2022 by mali prísť z ÚSTREDIA KST do 15.3.2022, potom budeme informovať o možnosti ich prevzatia...