Miro Kušnyer
64. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - otvorenie
VHT

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
7.1.2023
sobota
7.1.2023
1 deň
15 km Slovenský raj 08:00 hod Čingov, dolné parkovisko

Trasa

Sp. Nová Ves /BUS, auto/ - Čingov - Biely potok (ústie) - Prielom Hornádu V - Letanovský mlyn - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Čingov /20 km, 5 h/Informácie o akcii

64.ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja

Podmienky na získanie oblastného odznaku:

1. Zo 7 tiesňav Slovenského raja (Suchá Belá, Kláštorská roklina, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Prielom Hornádu) je potrebné v období od 1.1.2023 do 28.2.2023 prejsť aspoň 5 tiesňav.

2. Doklad o prechode sa predkladá na záznamníku, ktorý bude k dispozícii na otvorení akcie 7.1.2023. Záznamník je možné získať aj na doleuvedenej adrese. V záznamníku je potrebné uviesť absolvovanú trasu, dátum prechodu a potvrdenie cvičiteľa turistiky – sprievodcu. Záznamník je možné zaslať záujemcom v elektronickej podobe (PDF) na vyžiadanie.

3. Vyplnený záznamník zašlite na adresu:

Vojtech JeremiášLipová 14/7, 052 01 Spišská Nová Ves

alebo ho môžete odovzdať na chate Horský dom, Čingov.

Oblastný odznak sa poštou neposiela, spôsob prevzatia osobne, alebo sa môžete kontaktovať na čísle 0905 508 786...

4. Účasť na túrach na vlastnú zodpovednosť (nutná výbava na zimnú VHT túru t.j. cepín, stúpacie železá alebo návleky s hrotmi). Plnenie podmienok získania odznaku je individuálne v uvedených termínoch si skupiny (jednotlivci) zabezpečia sprievodcov (cvičiteľov) samostatne.

…...............................................................................................................................................
Vyhodnotenie akcie

Otvorenie 64. ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja prebehlo na Čingove na dolnom parkovisku v atypickom "zimnom počasí" pri účasti cca 50 turistov. Z nášho KST sme boli šiesti... Dobrou správou je, že do obehu sa dostane nová sada odznakov (v troch farebných prevedeniach a sú o niečo väčšie) v počte 300 ks. Horšou správou je, že extrémne teple počasie bude pokračovať i naďalej...

Výsledkom je, že rokliny sú bez ľadu a snehu, nahradilo ho blato. To aj nás odradilo od pôvodnej trasy, lebo celý úsek od Čingova po Biely potok (ústie) bol zaľadnený a ďalší úsek od rázcestie pod Tomášovským výhľadom až po Letanovský mlyn to bolo hlavne o blate, bez snehu a bez zimnej ľadovej výzdoby...

Tak sme trasu zmenili a pokračovali po hrebeni na Tomášovský výhľad a na Čingov...

Ešte jedna dobrá správa - otvorili Salaš na Čingove...Zúčastnili sa
Miro Ku...
Viktor Ka...
Ľubica Po...
Evka Sa...