Miro Kušnyer
ČLENSKÉ ZNÁMKY KST 2023
oznam (1.1.2023)

ČLENSKÉ ZNÁMKY KST NA ROK 2023

Upozorňujeme všetkých členov KST Prielom Spišská Nová Ves, že tak ako v roku 2022 sa uhradiť poplatok za členské známky KST na rok 2023 realizuje formou platby na účet KST Prielom Spišská Nová Ves. Výška členského sa oproti roku 2022 nezmenila...

15 € - dospelí

10 € - študenti, dôchodcovia do 70 rokov

5 € - žiaci do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP


IBAN: SK80 1111 0000 0066 0904 1002


do položky informácia pre príjemcu uveďte: PRIEZVISKO a MENO

V prípade, že budete platiť za viac osôb, tak uveďte PRIEZVISKO MENO1 PLATBA1 MENO2 PLATBA2

napr. KUSNYER Miro 10 Katka 10 LEMAK Ivana 15 Ivan 15, Emil 5

aby sme vedeli za koho a v akej výške platíte členský príspevok na rok 2023.


Termín úhrady platieb do: 05.03.2023


UPOZORNENIE: Nakoľko vlani sme nechali TERMÍN na úhradu viac, ako 2 týždne a nedopadlo to dobre, tento rok na to máte TÝŽDEŇ.

Ak by niekto nestihol uhradiť platbu členských známok KST na rok 2023 do uvedeného termínu, ale mal by záujem byť aj naďalej členom KST Prielom Spišská Nová Ves, môže tak urobiť i neskôr /každý mesiac je možno poslať objednávku na ústredie, ale s tým, že bude to s mesačným meškaním.

Pripomíname, že platnosť členských známok KST za rok 2022 platí do 31.3.2023.


Známky na rok 2023 by mali prísť z ÚSTREDIA KST do 15.3.2023, potom je ZASADNUTIE KST na ústredí 18.-19.3.2023, tak návrh je, aby si členovia KST prezvali členské známky na rok 2023 na členskej schôdzi KST s predbežným termínom 21.3.2023 /utorok/ Pozvánka na schôdzu bude zaslaná e-mailom.