Miro Kušnyer
ČLENSKÉ ZNÁMKY KST 2023 objednávka - prevzatie známok
oznam (15.3.2023)

ČLENSKÉ ZNÁMKY KST NA ROK 2023 objednávka a prevzatie

14.marca 2023 /utorok/: Bola zaslaná objednávka za KST Prielom Spišská Nová Ves na ústredie KST (v rámci regiónu Spišská Nová Ves) na nákup členských známok KST na rok 2023.

Do termínu 5.marca 2023 poplatok za členské známky KST na rok 2023 uhradilo 83 členov KST, 18 členov tak neurobilo /sú tam aj členovia k 1.1.2022/ a do oddielu vstúpilo 11 nových členov. Takže k 1.4.2023 /odkedy nadobudnú platnosť členské známky na rok 2023/ je v evidenčnom stave 94 členov KST Prielom Spišská Nová Ves.


21.marca 2023 /utorok/: Bude ČLENSKÁ SCHÔDZA KST Prielom Spišská Nová Ves v reštauračnej časti „U VINCA“ so začiatkom od 17:00 h, takže si môžete prevziať členské známky KST na rok 2023 osobne. (Pozvánka s programom schôdze bude zverejnená na našej webovej stránke a automaticky zaslaná na Váš e-mail).


Ak sa na schôdzi nezúčastnite a neprevezmete si členské známky KST na rok 2023, budú k dispozícií u mňa. Kontaktné číslo +421 949 089 805.


Poznámka: Ak ste nestihli uhradiť poplatok za členské známky KST na rok 2023 do uvedeného termínu, ale chcete byť i naďalej členom KST Spišská Nová Ves je možné platbu uhradiť /buď na účet KST, alebo platbou v hotovosti/. Známky budú následne objednané na ústredí a k dispozícií budú s mesačným oneskorením t.j. k 1.5.2023.