Miro Kušnyer
ČLENSKÁ SCHÔDZA KST
schôdza

začiatok akcie
21.3.2023
utorok

Informácie o akcii

POZVÁNKA


KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

PRIELOM SPIŠSKÁ NOVÁ VESPOZÝVA SVOJICH ČLENOV NA


ČLENSKÚ SCHÔDZU


KTORÁ SA BUDE KONAŤ


21. marca 2023 (utorok) o 17:00 h

v reštaurácií „U VINCA“
/jedálenská miestnosť/


PROGRAM:

1. Otvorenie schôdze

2. Správa o hospodárení KST Prielom Spišská Nová Ves za rok 2022

3. Správa o činnosť KST Prielom Spišská Nová Ves za rok 2022

4. Plán činnosti KST Prielom Spišská Nová Ves na rok 2023

5. Stav členskej základne KST Prielom Spišská Nová Ves na rok 2023

6. Stanovy KST Prielom Spišská Nová Ves /informácia/

7. Diskusia

8. Uznesenie a záverVyhodnotenie akcie

Členská schôdza KST Prielom Spišská Nová Ves sa uskutočnila v utorok 21.3.2023 od 16:30 hod v priestoroch jedálne "U Vinca" v Spišskej Novej Vsi. 

Schôdza sa riadila programom, ktorý bol uvedený v pozvánke. Správu o hospodárení KST za rok 2022 predniesla hospodárka Marika Vlková. Správu o činnosti KST za rok 2022 predniesla podpredsedníčka Jarmila Nováková. Plán činnosti bol zverejnený na webe prielom.eu, s tým, že sa bude aktualizovať. O stave členskej základni KST Prielom Spišská Nová Ves informoval predseda Miroslav Kušnyer. Ku dňu konania schôdze KST bolo evidovaných 94 členov KST.

V diskusií boli prítomní informovaní o tom, že zrejme už toho roku bude schválený návrh digitálneho preukazu KST. 
 Zúčastnili sa
Miro Ku...
Pali Hr...
Evka Do...
Dodo Ka...
Evka Os...
Viktor Ka...
Milka An...
Ľubica Po...
Jarka No...
Anička Gi...