Miro Kušnyer
18.ročník: Prechod hrebeňom a roklinou PRIELOM HORNÁDU
VHT

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
17.6.2023
sobota
17.6.2023
1 deň
22 km Slovenský raj 7:30 h - 9:45 Čingov /Bufet - horné parkovisko/

Trasa
Trasa č. 1 (náročná: 7-8 h):  Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Ihrík - Zelená hora - Hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina (ústie) - Letanovský mlyn - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov.
Trasa č. 2 (stredná: 5 h): Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov.
Trasa č. 3 (ľahká: 3 h): Čingov - Tomášovský výhľad - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov.
Trasa č.4 – ferrata Kyseľ:  Čingov – Biely potok (ústie) – Kyseľ (ústie) – Ferrata KYSEĽ – Kláštorisko – Letanovský mlyn – Prielom Hornádu V – Biely potok (ústie) – Lesnica (ústie) - Čingov.
Pre deti je možnosť vysúšať si DETSKÚ FERRATU na Čingove - pri dolnom parkovisku


Informácie o akcii

Akciu organizuje KST Prielom Spišská Nová Ves pre turistickú verejnosť, preto prosíme všetkých členov, aby prispeli svojou účasťou k zdarnému priebehu podujatia. Ďakujeme.

Prezentácia: od 7:30 do 9:45 na Čingove (horné parkovisko)

Ukončenie akcie: Čingove – BUFET (horné parkovisko)

Odchod na trasy: trasa č.1, č.4 o 8:00 h; trasa č.2-3 o 9:45 h resp. individuálne

Účastnícky poplatok: dospelí 1€, študenti a deti do 15 rokov zdarma

Upozornenie: „Ferrata KYSEĽ“ je spoplatnená, vstupenka 5 €, povinná výbava ferratový set, prilba

Na každého prezentovaného účastníka čaká v cieli účastnícky listpamätný odznak prechodu (vo forme magnetky) a malé občerstvenie

Upozornenie: Akcia sa uskutoční za každého počasia, výstroj účastníkov prispôsobiť podmienkam vysokohorskej turistiky (trasa č.1, č.2, č.4). Za bezpečnosť deti do 15 rokov zodpovedajú rodičia.

Tešíme sa na Vašu účasť


BUS: Sp.Nová Ves 9:20 h - Čingov 9:30 h

BUS: Čingov 16:00 h - Sp.N.Ves 16:07 hVyhodnotenie akcie

Akcia 18.ročník Prechod Prielomom Hornádu a Ferrata Kyseľ dopadla veľmi úspešne, týmto chcem poďakovať všetkým členom KST Prielom Spišská Nová Ves, ktorí prispeli k zdarnému priebehu.

Počasie vyšlo dokonale a po rokoch sme sa dočkali, že na každej trase sme mali zastúpenie. Na najdlhšej trase celým NCH Prielomom Hornádu boli 4 účastníci z MŠK OKST Krompachy. Na Ferrate Kyseľ bolo 18 účastníkov a na ostatných trasách bolo 13 účastníkov. Spolu sa akcie zúčastnilo 35 zaevidovaných účastníkov.

Potešila hlavne veľká účasť turistov z MŠK OKST Krompachy, vďaka ním sme mohli konštatovať dobrú účasť na podujatí, ako aj to, že sa zúčastnili na všetkých trasách, ktoré boli v ponuke.

Potešila nás účasť turistov z klubov v rámci regiónu Spišská Nová Ves. Boli to turisti z KST Breznovica Letanovce, KST AC LB Spišská Nová Ves a KST Slovan Smižany.

Žiaľ musím konštatovať, že účasť z nášho KST Prielom Spišská Nová Ves bola naozaj veľmi slabá, pritom je to jediná akcia, ktorú organizujeme pre ostatné kluby a širokú turistickú verejnosť. 

Pozri fotky.


Zúčastnili sa
Miro Ku...
Peťo Mu...
Marek Du...
Milka An...
Marika Vl...
Janík Bi...
Laco No...
Evka Do...
Pali Hr...
Ninka Mu...
Jožo Tr...