Miro Kušnyer
65. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - otvorenie
VHT

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
6.1.2024
sobota
29.2.2024
55 dni
20 km Slovenský raj 08:00 hod Čingov, dolné parkovisko

Trasa

Sp. Nová Ves /BUS, auto/ - Čingov - Biely potok (ústie) - Prielom Hornádu V - Letanovský mlyn - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Čingov /20 km, 5 h/Informácie o akcii

65.ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja

Podmienky na získanie oblastného odznaku:

1. Zo 7 tiesňav Slovenského raja (Suchá Belá, Kláštorská roklina, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Prielom Hornádu) je potrebné v období od 1.1.2024 do 29.2.2024 prejsť aspoň 5 tiesňav.

2. Doklad o prechode sa predkladá na záznamníku, ktorý bude k dispozícii na otvorení akcie 6.1.2024. Záznamník je možné získať aj na doleuvedenej adrese. V záznamníku je potrebné uviesť absolvovanú trasu, dátum prechodu a potvrdenie cvičiteľa turistiky – sprievodcu. Záznamník je možné zaslať záujemcom v elektronickej podobe (PDF) na vyžiadanie.

3. Vyplnený záznamník zašlite na adresu:

Vojtech JeremiášLipová 14/7, 052 01 Spišská Nová Ves

alebo ho môžete odovzdať na chate Horský dom, Čingov.

Oblastný odznak sa poštou neposiela, spôsob prevzatia osobne, alebo sa môžete kontaktovať na čísle 0905 508 786...

4. Účasť na túrach na vlastnú zodpovednosť (nutná výbava na zimnú VHT túru t.j. cepín, stúpacie železá alebo návleky s hrotmi). Plnenie podmienok získania odznaku je individuálne v uvedených termínoch si skupiny (jednotlivci) zabezpečia sprievodcov (cvičiteľov) samostatne.

…...............................................................................................................................................
Vyhodnotenie akcie

Otvorenie 65. ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja, Čingov - dolné parkovisko

Druhé najstaršie podujatie KST na Slovensku má už 65 rokov...

Žiaľ počasie urobilo svoje a tak sa OTVORENIA PODUJATIA na Čingove (dolné parkovisko) zúčastnilo len cca 20 VHT turistov... Prekvapilo, že najpočetnejšiu skupinu tvorili turisti z KST Prakovce... Z KST Prielom Spišská Nová Ves, neprišiel nikto...Zúčastnili sa
Miro Ku...