Miro Kušnyer
ČLENSKÉ ZNÁMKY KST 2024
oznam (21.2.2024)

ČLENSKÉ ZNÁMKY KST NA ROK 2024

Upozorňujeme všetkých členov KST Prielom Spišská Nová Ves, že tak ako v roku 2023 sa uhradiť poplatok za členské známky KST na rok 2024 realizuje formou platby na účet KST Prielom Spišská Nová Ves. Výška členského sa oproti roku 2023 nezmenila...

15 € - dospelí

10 € - študenti, dôchodcovia do 70 rokov

5 € - žiaci do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP


IBAN: SK80 1111 0000 0066 0904 1002


do položky informácia pre príjemcu uveďte: PRIEZVISKO a MENO

V prípade, že budete platiť za viac osôb, tak uveďte PRIEZVISKO MENO1 PLATBA1 MENO2 PLATBA2 napr. KUSNYER Miro 10 Katka 10 LEMAK Ivana 15 Ivan 15, Emil 5 Teo 5, aby sme vedeli za koho a v akej výške platíte členský príspevok na rok 2024.


Termín úhrady platieb do: 26.02.2024


Ak by niekto nestihol uhradiť platbu členských známok KST na rok 2024 do uvedeného termínu, ale mal by záujem byť aj naďalej členom KST Prielom Spišská Nová Ves, môže tak urobiť i neskôr /každý mesiac je možno poslať objednávku na ústredie, ale s tým, že bude to s mesačným meškaním. Ak by mal niekto problém uhradiť PLATBU na účet je možné uhradiť platbu v HOTOVOSTI. Kontakt na dohodu platby – mobil: +421 949 089 805

Pripomíname, že platnosť členských známok KST za rok 2023 platí do 31.3.2024.


Známky na rok 2024 by mali prísť z ÚSTREDIA KST do 15.3.2024. 

Návrh je ako vlani, aby si členovia KST prezvali členské známky na rok 2024 na členskej schôdzi KST Prielom Spišská Nová Ves s termínom 21.3.2024 /štvrtok/ o 17:00 h, v reštaurácií „U VINCA“ v jedálni. (miestnosť je už vybavená).Pozvánka na schôdzu bude ešte zaslaná e-mailom.