Miro Kušnyer
ČLENSKÁ SCHÔDZA KST
schôdza

začiatok akcie
21.3.2024
štvrtok

Informácie o akcii

POZVÁNKA


KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

PRIELOM SPIŠSKÁ NOVÁ VESPOZÝVA SVOJICH ČLENOV NA


ČLENSKÚ SCHÔDZU


KTORÁ SA BUDE KONAŤ


21. marca 2024 (štvrtok) o 17:00 h

v reštaurácií „U VINCA“
/jedálenská miestnosť/


PROGRAM:

1. Otvorenie schôdze

2. Správa o hospodárení KST Prielom Spišská Nová Ves za rok 2023

3. Správa o činnosť KST Prielom Spišská Nová Ves za rok 2023

4. Plán činnosti KST Prielom Spišská Nová Ves na rok 2024

5. Stav členskej základne KST Prielom Spišská Nová Ves na rok 2024

6. Informácie z ústredia KST

7. Diskusia

8. Uznesenie a záver

------------------------------

Na schôdzi sa budú rozdávať členské známky na rok 2024, ktorí si nezabudli ich objednať a zaplatiť....
Vyhodnotenie akcie

KST Prielom Spišská Nová Ves má 92 členov, po schôdzi KST počet stúpol na 102.
Zúčastnili sa
Miro Ku...
Viktor Ka...
Jarka No...
Evka Sa...
Radovan Ka...
Peťo Mu...
Dodo Ka...
Ľubica Po...
Ďuro Ha...
Julka Ha...
Evka Os...
Pali Hr...
Jaro Vo...