Miro Kušnyer
Deň Zeme - Čisté hory
turistika

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
20.4.2024
sobota
20.4.2024
1 deň
10 km Smižanská Maša - Zázemie /Fľúder/ 9:00 h Spišská Nová Ves /AS/; autobus odchádza o 9:15 h /smer Čingov/

Trasa

Spišská Nová Ves, AS /BUS, 9:15 h/ - Smižany, podjazd - Smižanská Maša (most cez rieku Hornád) /čistenie okolia rieky HORNÁD od Maši po Fľúder Zázemie SNV/ - Smižany - Spišská Nová Ves (Fľúder) - Zázemie (bývalé staré plážové kúpalisko)Informácie o akcii

Ako sme hovorili na schôdzi KST Prielom Spišská Nová Ves, spojili sme dve akcie Deň Zeme - Upracme si mesto  /v rámci nej sa bude upratovať priestor Zázemie, bývalé plážové kúpalisko/ a Čisté hory - Čistenie Prielomu Hornádu /my máme úsek Smižanská Maša - Sp. Nová Ves, fľuder/

Vedúcou akcie bude Katka Kušnyerová, nakoľko ja budem 20.-21.4.2024 v Žiline na 25. VZ KST.

Vrecia na odpadky, pracovné rukavice (10 párov) sme už prevzali...

Nezabudnite urobiť foto z akcie s plnými vrecami, aby som mal čo poslať organizátorom oboch akcií. Ďakujem...

Bolo by dobré, aby sa tí, ktorí majú záujem o akciu prihlásili na našej internetovej stránke, aby sme vedeli, koľko ľudí príde na akciu..
Vyhodnotenie akcie

Ďakujem všetkým účastníkom, vlastne účastníčkam, ktoré v rámci akcie Čistenie Hornádu (organizátor Správa NP Slovenský raj) vyčistili od odpadkov, celý úsek okolia rieky Hornád od Smižanskej Maše po Smižany a ďalej až do Spišskej Novej Vsi po fľúder.

A v rámci akcie DEŇ ZEME - upracme si mesto (organizátor mesto Spišská Nová Ves) vyčistili celý areál Zázemie (bývalé plážové kúpalisko a okolie.

Spolu vyzbierali 6 vriec odpadkov...

Ďakujem aj za fotodokumentáciu z akcie, ktorá bola zaslaná organizátorom podujatia.Zúčastnili sa
Miro Ku...
Katka Ku...
Evka Sa...
Ľubica Po...
Evka Pe...
Jarka No...
Ivana Šv...