Miro Kušnyer
19.ročník: Prechod PRIELOM HORNÁDU - FERRATA KYSEĽ
VHT

začiatok akcie koniec akcie vzdialenosť lokalita Čas a miesto stretnutia
15.6.2024
sobota
15.6.2024
1 deň
22 km Slovenský raj 7:30 h - 9:45 Čingov /Bufet - horné parkovisko/

Trasa
Trasa č. 1 (náročná: 7-8 h):  Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Ihrík - Zelená hora - Hrdlo Hornádu - Kláštorská roklina (ústie) - Letanovský mlyn - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov.
Trasa č. 2 (stredná: 5 h): Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov.
Trasa č. 3 (ľahká: 3 h): Čingov - Tomášovský výhľad - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Lesnica (ústie) – Čingov.
Trasa č.4 – ferrata Kyseľ:  Čingov – Biely potok (ústie) – Kyseľ (ústie) – Ferrata KYSEĽ – Kláštorisko – Letanovský mlyn – Prielom Hornádu V – Biely potok (ústie) – Lesnica (ústie) - Čingov.
Pre deti je možnosť vyskúšať si DETSKÚ FERRATU na Čingove - pri dolnom parkovisku


Informácie o akcii

Akciu organizuje KST Prielom Spišská Nová Ves pre turistickú verejnosť, preto prosíme všetkých členov, aby prispeli svojou účasťou k zdarnému priebehu podujatia. Ďakujeme.

Prezentácia: od 7:30 do 9:45 na Čingove (horné parkovisko)

Ukončenie akcie: Čingove – BUFET (horné parkovisko)

Odchod na trasy: trasa č.1, č.4 o 8:00 h; trasa č.2-3 o 9:45 h resp. individuálne

Účastnícky poplatok: dospelí 1€, študenti a deti do 15 rokov zdarma

Upozornenie: „Ferrata KYSEĽ“ je spoplatnená, vstupenka 5 €, povinná výbava ferratový set, prilba

Na každého prezentovaného účastníka čaká v cieli  pamätný odznak prechodu (magnetka)účastnícky list a občerstvenie.

Upozornenie: Akcia sa uskutoční za každého počasia, výstroj účastníkov prispôsobiť podmienkam vysokohorskej turistiky (trasa č.1, č.2, č.4). Za bezpečnosť deti do 15 rokov zodpovedajú rodičia.

Tešíme sa na Vašu účasť


BUS: Sp.Nová Ves, AS 9:15 h - Čingov, parkovisko 9:25 h

BUS: Čingov, parkovisko 15:59 h - Sp.Nová Ves, AS 16:08 hVyhodnotenie akcie


Zúčastnili sa
Miro Ku...
Viktor Ka...
Miro Go...
Evka Pe...
Jarka No...
Katka Ku...
Peťo Mu...
Marek Du...
Laco No...
Janík Bi...
Evka Do...
Pali Hr...
Eliška No...
Ďuro Ha...
Julka Ha...
Marika Vl...
Ninka Mu...