neprihlásený
Oddiel/Plánované akcie Pondelok 19. marca 2018 ,  meniny má:  

od 17.09.12

Optimalizácia pre
Získajte Firefox!Členská schôdza KST Prielom Spišská Nová Ves

22.3.2018 (štvrtok)

PROGRAM:
1. Otvorenie schôdze /predseda KST/
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie /predseda KST/
3. Správa o činnosti KST Prielom Spišská Nová Ves za obdobie 2014-2017 /predseda KST/
4. Správa o hospodárení KST Prielom Sp. Nová Ves za obdobie 2014-2017 /hospodárka KST/
5. Revízna správa o kontrole hospodárenia KST Prielom Spišská Nová Ves za obdobie 2014-2017 /predseda revíznej komisie KST/
6. Stav členskej základne KST Prielom Sp. Nová Ves za obdobie 2014-2017 /predseda KST/
7. Návrh zmeny stanov KST Prielom Spišská Nová Ves /predseda KST/
8. Diskusia
9. Voľba výkonného výboru KST Prielom Spišská Nová Ves /podpredseda KST/
10. Uznesenie
11. Záver

Čas a miesto nástupu: 18:00 h Spišská Nová Ves, reštaurácia „U Vinca“ (jedálenská miestnosť, vľavo od hlavného vchodu)
Program Členskej schôdze KST Prielom Spišská Nová Ves. Nakoľko končí štvorročné obdobie 2014-2017 vedenia KST Prielom Spišská Nová Ves, je potrebné uskutočniť návrh a voľbu nového vedenia KST Prielom Spišská Nová Ves na obdobie 2018-2021, ako výkonný výbor KST, schválenie zmien v Stanovách KST (v zmysle zákona o športe), prevzatie členských známok na rok 2018.

Členské známky, materiál a zoznam poistencov KST na rok 2018: Na členskej schôdzi KST si členovia KST môžu prevziať členské známky KST na rok 2018, noví členovia KST aj vyplnené prihlášky a preukazy KST. Ak sa nemôžete schôdze zúčastniť, dajte vedieť akým spôsobom si chcete známky prevziať.

Kandidátka do výkonného výboru KST Prielom Spišská Nová Ves: Prosíme všetkých členov KST Prielom Spišská Nová Ves, ktorí majú záujem pracovať vo výkonnom výbore v období 2018-2021 nech sa prihlásia (e-mailom, osobne...) najneskôr však do termínu konania členskej schôdze t.j. do 22.3.2018

Stanovy KST Prielom Spišská Nová Ves: Nakoľko predmetom Členskej schôdzi KST Prielom Spišská Nová Ves, má byť i schválenie nutných úprav Stanov KST (v zmysle Zákona 440/2015 Z.z. O športe), bude každému členovi KST (ktorý má v databáze zaevidovanú e-mailovu adresu) následne zaslaný e-mail, kde v prílohe bude návrh stanov na pripomienkovanie. Prosím pozrite sa a pripomienky posielajte e-mailom resp. vyriešime ich priamo na schôdzi.

Noví členovia KST Prielom Spišská Nová Ves: Každému novému členovi (ktorý má v databáze zaevidovanú e-mailovu adresu), KST Prielom Spišská Nová Ves. bude zaslaný e-mail s pozvánkou na schôdzu, kde si môžu prevziať zaevidovanú prihlášku do KST, zaevidovaný preukaz KST s nalepenou členskou známkou KST na rok 2018 .

Počet prihlásených na akciu: 1

organizuje: Miro

za 3 dni


Zimný výstup na Ďumbier

24.3.2018 (sobota) - 25.3.2018 (2 dni)

Na akciu sa prihlásilo 12 členov oddielu.

Po zaplatení zálohy nám bola potvrdená rezervácia ubytovania na Štefáničke zo soboty 24.3.2018 na nedeľu 25.3.2018 pre 12 osôb.

Ďalšie informácie týkajúce sa tejto akcie už budú zasielané iba prihláseným účastníkom.

Spišská Nová Ves - Trangoška - Štefánikova chata - Ďumbier - Štefánikova chata - Trangoška - Spišská Nová Ves

Čas a miesto nástupu: dohodneme

Zažite vysokohorskú zimnú turistiku na hrebeni Nízkych Tatier a atmosféru na Štefánikovej chate

Je potrebné vybaviť ubytovanie, preto termín prihlásenia stanovujem na piatok 02.03.2018 do 18:00 hod.

Na Trangošku je veľmi zlé spojenie. Kto môže ísť autom ?

Počet prihlásených na akciu: 11

organizuje: Laco

za 5 dní

Meno:

Heslo:

prihlasení: 0

internetový ochod v ktorom nájdeš kvalitné vybavenie na cyklistiku, beh a plávanie