neprihlásený
2% dane z príjmu Štvrtok 23. mája 2019 ,  meniny má:  

od 17.09.12

Optimalizácia pre
Získajte Firefox!

2 % (3 %) z Vašej dane z príjmu za rok 2018 môžete darovať jednoducho:

Zamestnanci

1.) Požiadajte mzdovú účtovníčku o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si vypočítate 2 % zo zaplatenej dane za rok 2018.
Zamestnanec, ktorý dobrovoľnícky odpracoval v roku 2018 viac ako 40 hodín a získa potvrdenie od organizácie, pre ktorú pracoval, môže darovať až 3 %.

2.) Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % z dane. Uvediete svoje identifikačné údaje, zodpovedajúcu sumu a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali a identifikačné údaje turistického oddielu PRIELOM.

3.) Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.


Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami

V daňovom priznaní sú kolonky na poukázanie 2 % alebo 3 % z dane uvedené, stačí vyrátať sumu a vyplniť údaje o nadácii, ktorej sumu poukazujete.

Pokiaľ ste dobrovoľnícky odpracovali v roku 2018 viac ako 40 hodín a získate potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali, môžete darovať až 3 %. Ak venujete 3 %, povinnou prílohou pri odovzdávaní priznania je aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

Najneskôr do 31. marca 2019 (lehota na podanie daňového priznania) doručte vyplnené daňové priznanie na daňový úrad.

Tlačivá

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Staré tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane


Aktuálne tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Ďakujeme za príspevok v roku 2019
Meno:

Heslo:

prihlasení: 0

internetový ochod v ktorom nájdeš kvalitné vybavenie na cyklistiku, beh a plávanie