neprihlásený
Oddiel/Záštita Štvrtok 23. mája 2019 ,  meniny má:  

od 17.09.12

Optimalizácia pre
Získajte Firefox!
záštita
Turistický oddiel Prielom si zobral pod záštitu starostlivosť o hroby dvoch priekopníkov v objavovaní a sprístupňovaní roklín Slovenského raja.

prof. Martin Róth (Róth Márton) 1841 - 1917

    Narodil sa 3. augusta 1841 v Kežmarku. Po ukončení  pedagogického vzdelania pôsobil z nedostatku inej práce ako vychovávateľ v rodinách. Od roku 1870 vyučoval ako stredoškolský profesor na evanjelickom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Vyučoval gramatiku a literatúru, čiastočne latinčinu, neskôr svoju pedagogickú činnosť rozšíril o zemepis a prírodopis.

      Ako člen Uhorského karpatského spolku od roku 1887 redigoval jeho ročenku. Jej prispievateľom bol až do svojej smrti. Bol priekopníkom tatranskej turistiky a horolezectva. Vo Vysokých Tatrách po ňom zostalo viacero prvovýstupov.

      V nemalej miere sa podieľal na objavných túrach v Slovenskom raji. S jeho menom sú spojené prvé turistické prechody tiesňav:

20.8.1898 -

prof. M. Róth, Dr. N. Filarzsky, M. Karoliny uskutočnili prvý prechod tiesňavou Veľký Sokol.

24.9.1898 -

z druhého prechodu tiesňavou pod vedením prof. M. Rótha fotografické zábery V. Forbergera po prvý krát verejnosti ukázali krásy tiesňav Slovenského raja

15.8.1899 -

prof. M. Róth, M. Karoliny, B. Hajtsch uskutočnili prvý prechod tiesňavou Malý Sokol

21.6.1900 -

skupina pod vedením M. Rótha sa pri objavnej túre v Suchej Belej dostala k Misovým vodopádom.

27.6.1900 -

prof. M. Róth, Dr. N. Filarzsky, M. Karoliny sa pri prvej objavnej túre v tiesňave Kyseľ dostali k Barikádovému vodopádu

      Pamiatka prof. Martina Rótha v Slovenskom raji je zachovaná pomenovaním záverečného úseku tiesňavy Veľký Sokol - Róthova roklina. Na jej začiatku je umiestnená pamätná tabuľa.

      Zomrel 25. februára 1917. Pochovaný je na starom cintoríne v Spišskej Novej Vsi. Na náhrobku má zobrazený reliéf v tom období najpopulárnejšieho tatranského štítu - Žbieho koňa.

 

Július Wachdeutch 1877 - 1969

     Narodil sa 21. augusta 1877 v Spišskej Novej Vsi. Bol dlhoročným členom spišskonovoveskej pobočky KČST. Osobne sa podieľal ako prvý oficiálny značkár na vytváraní siete značkovaných turistických chodníkov a ich vyznačení v teréne Slovenského raja. Ním vyznačená sieť ja s malými obmenami dodnes v Slovenskom raji.

     Pracoval ako strojvodca v spišskonovoveskej "výhrevni" a ako jeden z príslušníkov tzv. "čiernej gardy" pod vedením Ing. Jaroslava Krčmára sa zaslúžil o výstavbu prvých kovových sprístupňovacích pomôcok v Slovenskom raji. Nedostatok turistických máp sa snažil kompenzovať takým spôsobom, že do vojenských špeciálok ručne perom a farebnými tušmi zakresľoval trasy turistických ciest. Ich distribúciu potom zabezpečoval KČST.

     Bol aj vynikajúcim fotografom, ktorého fotografie boli využívané pri tlači prvých pohľadníc a inej propagácie Slovenského raja.

     Umrel v roku 1969 a je pochovaný na starom cintoríne v Spišskej Novej Vsi

Meno:

Heslo:

prihlasení: 0

internetový ochod v ktorom nájdeš kvalitné vybavenie na cyklistiku, beh a plávanie