neprihlásený
Oddiel/Uskutočnené akcie Štvrtok 23. mája 2019 ,  meniny má:  

od 17.09.12

Optimalizácia pre
Získajte Firefox!

ČLENSKÁ SCHÔDZA KST Prielom Spišská Nová Ves
18.1.2018

Trasa: 
PROGRAM:
1. Otvorenie schôdze
2. Finančná správa za rok 2017
3. Činnosť KST Prielom Spišská Nová Ves v roku 2017
4. Plán činnosti KST Prielom Spišská Nová Ves na rok 2018
5. Informácia o zmenách členského, prerozdelenia a poistné KST 2018
6. Informácie o zmenách „STANOV KST“ /zákon o športe/
7. Informácie o príprave na výročné zhromaždenie KST /voľba výboru/
8. Diskusia
9. Záverdĺžka trasy: 0 km
počet zúčastnených: 1
Meno:

Heslo:

prihlasení: 0

internetový ochod v ktorom nájdeš kvalitné vybavenie na cyklistiku, beh a plávanie