neprihlásený
Oddiel/Uskutočnené akcie Štvrtok 23. mája 2019 ,  meniny má:  

od 17.09.12

Optimalizácia pre
Získajte Firefox!

Členská schôdza KST Prielom Spišská Nová Ves
22.3.2018

Trasa: 
PROGRAM:
1. Otvorenie schôdze /predseda KST/
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie /predseda KST/
3. Správa o činnosti KST Prielom Spišská Nová Ves za obdobie 2014-2017 /predseda KST/
4. Správa o hospodárení KST Prielom Sp. Nová Ves za obdobie 2014-2017 /hospodárka KST/
5. Revízna správa o kontrole hospodárenia KST Prielom Spišská Nová Ves za obdobie 2014-2017 /predseda revíznej komisie KST/
6. Stav členskej základne KST Prielom Sp. Nová Ves za obdobie 2014-2017 /predseda KST/
7. Návrh zmeny stanov KST Prielom Spišská Nová Ves /predseda KST/
8. Diskusia
9. Voľba výkonného výboru KST Prielom Spišská Nová Ves /podpredseda KST/
10. Uznesenie
11. Záver
dĺžka trasy: 0 km
počet zúčastnených: 1
Meno:

Heslo:

prihlasení: 0

internetový ochod v ktorom nájdeš kvalitné vybavenie na cyklistiku, beh a plávanie