neprihlásený
Oddiel/Uskutočnené akcie Pondelok 17. júna 2019 ,  meniny má:  

od 17.09.12

Optimalizácia pre
Získajte Firefox!

Členská schôdza KST Prielom Spišská Nová Ves
19.3.2019

Trasa: 
PROGRAM:
1. Otvorenie schôdze
2. Finančná správa za rok 2018
3. Činnosť KST Prielom Spišská Nová Ves v roku 2018
4. Plán činnosti KST Prielom Spišská Nová Ves na rok 2019 5. Informácia o zmenách členského, prerozdelenia a poistné KST 2019
6. Informácie o zmenách „STANOVY KST“ /zákon o športe/
7. Diskusia
8. Záver
dĺžka trasy: 0 km
počet zúčastnených: 0
Meno:

Heslo:

prihlasení: 0

internetový ochod v ktorom nájdeš kvalitné vybavenie na cyklistiku, beh a plávanie